Ofte stillede spørgsmål

Her kan I finde svar på det meste om at få et sted at mødes.

Om mødestederne

 1. Skal vi selv stå for at bygge mødestedet?

  Vores professionelle håndværkere bygger og opfører mødestederne. I skal selv stå for at samle og male hylder, skabe og lignende og for al indretning. Der følger ikke møbler med. I skal også stå for at søge byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse hos kommunen.  Vi hjælper med gode råd og de tegninger og andre dokumenter, I skal bruge.

 2. Hvad kræver det af os som fællesskab at vedligeholde mødestedet?

  I skal selv stå for drift og vedligeholdelse og for at sikre at mødestedet bliver brugt. Mødestederne er designet og konstrueret, så de kan holde i lang tid. I de første 10 år vil de kræve begrænset løbende vedligeholdelse så som rengøring, slibning og oliering. De kan dog sagtens stå meget længere tid, så længe man vedligeholder og reparerer løbende. Der følger en vedligeholdelsesmanual med til alle mødestederne.

 3. Kan jeg bruge mødestedet, hvis jeg har en funktionsnedsættelse?

  Værkstedet, Udestuen og Naturbasen har en rampe langs gavlen, så der er adgang med kørestole, barnevogn m.v. Der er niveaufri adgang gennem døre. Derudover er der indtænkt greb og håndtag, som gør det nemt for folk med nedsat fysisk funktionsevne at rejse sig og tage et hvil efter behov. Fællestaget er ikke hævet over jorden, så der er direkte adgang fra omgivelserne.

 4. Må man lave om på sit mødested?

  Mødestedet er jeres og det er helt op til jer, hvordan I sætter jeres præg og skabe et mødested, der passer til netop jeres behov. Så længe I overholder gældende byggelovgivning, må I både male, bygge til, hacke eller ændre jeres mødested.

 5. Kan man låse mødestederne af?

  Værkstedet og Udestuen kan aflåses og der medfølger en hængelås med kode. Naturbasen har et stort rum til opbevaring, der ligeledes kan aflåses med hængelås. Fællestaget er åbent og offentligt tilgængeligt.

 6. Er der strøm, vand og varme i mødestederne?

  Der er ikke indlagt strøm eller varme i mødestederne. Værkstedet og Udestuen er dog klargjort til, at I med hjælp fra en elinstallatør kan tilslutte elektricitet. Der er heller ikke indlagt vand i mødestederne. Værkstedet og Udestuen har dog en indbygget vask, der kommer med en dunk til rent og en dunk til beskidt vand, som man selv sørger for at bortskaffe efter gældende regler.

 7. Hvad er dimensionerne på mødestederne?

  Værkstedet og Udestuen

  Nettoareal: 31 m2

  Bruttoareal: 38 m2

  Terrasse: 20 m2

  Indre dimensioner: 4,1 x 7,9 m

  Dimensioner inkl. terrasse:  5,7 x 9,5 m

  Dimensioner tagareal:  6,6 x 8,9 m

  Højde:  4,3 m

   

  Naturbasen

  Nettoareal: 32 m2

  Bruttoareal: 36 m2

  Terrasse: 22 m2

  Indre dimensioner: 4,1 x 8 m

  Dimensioner inkl. terrasse:  5,7 x 9,5 m

  Dimensioner tagareal:  6,6 x 8,9 m

  Højde:  4,3 m

   

  Fællestaget

  Nettoareal: 26 m2

  Bruttoareal: 36 m2

  Indre dimensioner: 3,7 x 7,7 m

  Dimensioner tagareal:  6,4 x 8,9 m

  Højde:  4,3 m

   

Om at ansøge

 1. Hvad betyder det at alle fællesskaber og foreninger kan søge?

  Det betyder, at alle kan søge, hvis man har noget man er fælles om og man ønsker sig et sted at mødes. Man kan være organiseret som forening. Eller man kan være en gruppe eller et netværk, der samles mere uformelt eller har tilknytning til en skole eller anden institution. Man kan også være flere fællesskaber, der går sammen om at skabe et sted at mødes, som mange kan få glæde af.

 2. Kan man søge som virksomhed?

  I kan godt søge som virksomhed, hvis I ønsker at skabe et mødested, der har offentlig adgang og har til formål at styrke et fællesskab. I skal dog være opmærksom på, at man som virksomhed formentlig vil blive beskattet af værdien af den gave, man modtager. Tjek derfor med jeres revisor. Alle forhold vedrørende skat og moms er Realdania uvedkommende.

 3. Hvorfor skal man have et CVR-nummer og et alment formål for at søge?

  Man skal have et CVR-nummer, fordi vi ikke giver et mødested til enkeltpersoner. Man skal have et alment formål, fordi vi ikke støtter mødesteder, der har et rent kommercielt sigte. Man kan godt søge som virksomhed, der almindeligvis har et kommercielt formål, hvis mødestedet har et alment sigte i forhold til at styrke fællesskabet lokalt. Man skal dog være opmærksom på, at man som virksomhed formentlig vil blive pålagt skat af værdien af den gave, man modtager. 

 4. Skal vi betale skat eller moms af ”gaven”?

  Som hovedregel vil foreninger, organisationer, selvejende institutioner, stat, kommuner og andre offentlige organisationer ikke skulle betale skat eller moms af gaven. Dette gælder for så vidt, at man har et alment og ikke kommercielt formål. Der kan dog være undtagelser, så tjek med en revisor, hvis I er i tvivl.  Alle forhold vedrørende skat og moms er Realdania uvedkommende.

 5. Hvilke forslag støtter I ikke?

  Vi støtter ikke mødesteder hvis primære formål er at tjene penge eller fremme en bestemt religion eller en bestemt politisk ideologi. Derudover støtter vi heller ikke mødesteder, der ligger på vandet og mødesteder, der ikke ligger i Danmark. Herunder støtter vi ikke mødesteder i Grønland og Færøerne.

 6. Hvor lang tid går der før vores mødested står færdigt?

  Vi forventer, at der typisk vil gå 8-16 måneder fra I modtager jeres bevilling til jeres mødested står færdigt. Det afhænger også af, hvor hurtigt I får indsendt jeres ansøgning om byggetilladelse til kommunen og hvor lang sagsbehandlingstiden er.        

 7. Kan man fortryde og give sit mødested tilbage?

  Hvis ens mødested af en eller anden grund ikke bliver brugt, så kan man frem til den 31. december 2029 give det tilbage til Realdania. Så sørger vi for, at det bliver taget ned og givet videre til nogle andre.

 8. Hvor mange mødesteder bliver der uddelt?

  I alt uddeles mindst 150 mødesteder. I første omgang uddeler vi 40-60 - I er altså velkomne til at søge i anden ansøgningsrunde, hvis I ikke når det denne gang. Næste ansøgningsrunde åbner i starten af 2025.

Vilkår og betingelser

 1. Det får I
  • Det valgte mødested. Værkstedet, Udestuen, Naturbasen eller Fællestaget
  • En håndværker der bygger
  • En forsikring, der dækker brand, storm, hus- og grundejeransvar, samt hærværk og graffiti i tre år fra ibrugtagning, hvis I ikke allerede er forsikrede
  • Udgifter til byggesagsbehandling i kommunen
  • Eventuelle udgifter til tinglysning på op til 10.000 kr. 
  • Viden og oplevelser sammen med andre fællesskaber fra resten af landet
 2. Det skal I selv stå for
  • Aftale og kontakt med grundejer, hvis det ikke er jer selv
  • Ansøgninger til kommunen om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse
  • Kontakt til håndværker imens vi bygger
  • Indretning og møbler
  • Drift og vedligeholdelse